Garantie

Uw Retrosound product wordt geleverd met een fabrieksgarantie die eventuele defecten in materialen en vakmanschap dekt.

Retro-Audio zal, naar eigen keuze, ofwel (a) uw apparaat repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen of (b) het vervangen door een nieuw of gereviseerd apparaat.
De garantieperiode begint vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en is geldig voor de tijdsduur die wordt aangegeven in de onderstaande tabel. De beslissing tot reparatie of vervanging wordt genomen door de garantiegever.

ARTIKEL GARANTIE:
MOT1A(DAB) 1 jaar
MOT2A(DAB) 1 jaar
MOT7 1 jaar
MOT6 2 jaar
Speakers 1 jaar
Accessoires 1 jaar
Antennes 1 jaar

Tijdens de garantieperiode voor "Onderdelen" worden er geen kosten in rekening gebracht voor onderdelen. U moet uw apparaat tijdens de garantieperiode opsturen cf. onze Retour Procedure. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die rechtstreeks bij Retro-Audio of een geautoriseerde dealer zijn gekocht. Deze garantie wordt alleen uitgebreid tot de oorspronkelijke koper van een nieuw product.

Een factuur of ander bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum is vereist voor garantieservice.

Om een ​​garantieprobleem af te handelen, neemt u contact met ons op via info@retro-audio.nl voor een Retour Formulier en Retour-nummer. Bij alle retourzendingen en garantiekwesties moet een Retour-nummer worden gevoegd. Elk product dat zonder Retour-nummer wordt ontvangen, wordt geweigerd.

Beperkte garantie-limieten en uitsluitingen

Deze garantie dekt uitsluitend storingen als gevolg van defecten in materiaal en vakmanschap en dekt geen normale slijtage of cosmetische schade. De garantie dekt ook geen schade die is opgetreden tijdens verzending, defecten die worden veroorzaakt door producten die niet door de garantiegever zijn geleverd, defecten die het gevolg zijn van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, insecten-plaag, verkeerde behandeling, verkeerde toepassing, wijziging, foutieve installatie, set-up-aanpassing, verkeerde aanpassing van consumenten instellingen, onjuist onderhoud, onjuiste antenne, onvoldoende signaalontvangst, stroompieken, onjuiste spanningstoevoer, bliksem, wijzigingen aan het product, of ​​schade die te wijten is aan overmacht.

De garantie omvat niet de eventuele gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dit apparaat, bijvoorbeeld schade voor verloren tijd, de kosten voor het verwijderen of opnieuw installeren van een geïnstalleerde eenheid door iemand, indien van toepassing, reizen van en naar de leverancier/installateur en verlies van media, gegevens of andere geheugeninhoud.